[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AkNigde-Belediyeler-1.jpg","title":"Ni\u011fde’deki Ak Partili Belediye Ba\u015fkanlar\u0131yla G\u00f6r\u00fc\u015fmeler Sona Erdi","entry_date":"Kas\u0131m 14, 2017 - 2:48:00","haber_content":"

\u0130lyas \u015eeker\u2019le birlikte Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, bu ziyaretleri ger\u00e7ekle\u015ftirdi.<\/p>

Pazartesi g\u00fcn\u00fc, \u00c7amard\u0131 ve Uluk\u0131\u015fla \u0130l\u00e7e, G\u00fcm\u00fc\u015fler, Sazl\u0131ca, Edikli, Karatl\u0131, De\u011firmenli, Orhanl\u0131 Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcler.<\/p>

Bu ziyaretler sonras\u0131 Ni\u011fde\u2019deki t\u00fcm Ak Partili Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131ld\u0131. Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, Belediye ziyaretleri hakk\u0131nda \u015fu a\u00e7\u0131klamalarda bulundu; \u2018\u2019 Bizler, yerel y\u00f6netimleri \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nemsiyoruz. Bulundu\u011fumuz ortamlar\u0131 marka haline getirmeye gayret ediyoruz. Halk\u0131m\u0131za se\u00e7imlerde ne t\u00fcr vaatlerde bulunduk ve bunlar\u0131n ne kadar\u0131n\u0131 hayata ge\u00e7irebildik. Yeni neler yapabiliriz, halk\u0131m\u0131z\u0131n bizden talepleri neler bunlar\u0131 konu\u015fuyoruz ve birlikte g\u00fczel \u015feyler yapmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yoruz. Bu sebeple ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla isti\u015farelerde bulunduk\u2019\u2019 dedi.<\/p>

<\/p>

Ak Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lyas \u015eeker yapt\u0131klar\u0131 ziyaretler hakk\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi; \u2018\u2019 Belediyelerimizle dirsek temas\u0131 halindeyiz. Ba\u015far\u0131ya ula\u015fmada b\u00fcy\u00fck bir sorumluluk ta\u015f\u0131yoruz. Yerel y\u00f6netimlerin hizmetlerinin kendi il\u00e7elerinde, beldelerinde kendi sorumluluk sahalar\u0131nda
yapmas\u0131 \u00f6nemli ama bunu payla\u015fmas\u0131 \u00e7ok daha \u00f6nemli. Ak Parti siyasetinin belediyeler anlam\u0131nda en temel g\u00f6revlerinden biri de, bulundu\u011fumuz yerler ve halk\u0131m\u0131za en g\u00fczel hizmeti yapmakt\u0131r. \u0130\u015fte bu ziyaretleri ger\u00e7ekle\u015ftirmedeki amac\u0131m\u0131z, gerek kurumsal anlamdaki performanslar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek, gerekse yap\u0131lacak hizmetler neler olmal\u0131, bunlar\u0131 de\u011ferlendirdik\u2019\u2019 dedi<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Kocaeli Milletvekili \u0130lyas \u015eeker , Ak Partili Belediyelerin tamam\u0131n\u0131 ziyaret etti. ","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/mahmut-pesin-emegine-asik-esnaflari-ziyaret-etti\/34650","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-nigde-il-baskanligi-yerel-yonetimler-kamp-programi-yapti\/34553\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-il-baskanligi-yerel-yonetimler-kamp-programi-yapti\/34553"}]