[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Ak-Ciftlik-2.jpg","title":"\u0130lyas \u015eeker, Ak Parti \u0130l\u00e7e ve Belde Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 \u0130le G\u00f6r\u00fc\u015fmelerini S\u00fcrd\u00fcrd\u00fc","entry_date":"Kas\u0131m 09, 2017 - 2:31:00","haber_content":"

\u0130lyas \u015eeker\u2019le birlikte Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u00d6mer K\u0131l\u0131\u00e7 bu ziyaretleri ger\u00e7ekle\u015ftirdi.<\/p>

Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Bor ve Altunhisar il\u00e7e ve ba\u011fl\u0131 beldeleri ziyaret eden \u015eeker, d\u00fcn \u00c7iftlik \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkan\u0131 Serkan G\u00fczel, Hac\u0131abdullah Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Takyan, Kiledere Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selami Y\u0131lmaz ve Alay Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tevfik \u00d6zbek\u2019le g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcler.<\/p>

Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, Belediye ziyaretleri hakk\u0131nda \u015fu a\u00e7\u0131klamalarda bulundu; \u2018\u2019Bizler il\u00e7e ve belde belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131 ziyaret ederek yapt\u0131klar\u0131 hizmetler ve yapacaklar\u0131 hakk\u0131nda bilgi al\u0131yoruz. Ak Parti Belediyeleri olarak vatanda\u015flar\u0131m\u0131za ve bulundu\u011fumuz b\u00f6lgeye en iyi hizmeti g\u00f6t\u00fcrme gayretindeyiz. Se\u00e7im zamanlar\u0131nda ne t\u00fcr vaatlerde bulunduk, bunun ne kadar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebildik, 2019 se\u00e7imlerine kadar bu vaatleri yerine getirebilmek i\u00e7in ne t\u00fcr \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmam\u0131z gerekiyor gibi konularda isti\u015farelerde bulunuyoruz\u2019\u2019 dedi.<\/p>

<\/p>

\u0130lyas \u015eeker yapt\u0131klar\u0131 ziyaretler hakk\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi; \u2018\u2019Genel Merkezimizin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 Ni\u011fde de\u011fil t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de Ak Parti Belediyeleri \u00fczerinde devam ediyor. Yap\u0131lan hizmetlerin de\u011ferlendirmesini yap\u0131yoruz. Halk\u0131m\u0131za daha iyi hizmeti nas\u0131l g\u00f6t\u00fcrebiliriz, eksik projelerimiz var m\u0131, \u015fayet varsa bunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc konusunda neler yapabiliriz diye isti\u015fareler yap\u0131yoruz. 2019 se\u00e7imlerine kadar belediyelerimizin yapmas\u0131 gereken hizmetlerin tamamlanmas\u0131 i\u00e7in Genel Merkezle koordineli bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz. T\u00fcm belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131za \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Kocaeli Milletvekili \u0130lyas \u015eeker , Ak Partili Belediyeleri ziyaretine devam etti.","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-bor-ilce-kongresi-yapildi\/34515","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-nigde-merkez-ilce-5.olagan-kongresi-yapildi\/34343\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-merkez-ilce-5.olagan-kongresi-yapildi\/34343"}]