[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/mahmutsonnigde-22.jpg","title":"Ak Parti Ni\u011fde Te\u015fkilat\u0131ndan ABD’nin Kud\u00fcs Karar\u0131na Tepki","entry_date":"Aral\u0131k 08, 2017 - 2:28:00","haber_content":"

AK Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, ve t\u00fcm il\u00e7e te\u015fkilat ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump’\u0131n, Kud\u00fcs’\u00fc “\u0130srail’in ba\u015fkenti” olarak tan\u0131mas\u0131ndan dolay\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131.<\/p>

E\u015f zamanl\u0131 olarak Cuma namaz\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 cami \u00f6nlerinde yap\u0131lan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f kat\u0131larak destek verdi.<\/p>

Ni\u011fde D\u0131\u015far\u0131 Camisinde Cuma namaz\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na STK’lar da destek verdi. Ak Parti Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu a\u00e7\u0131klamada haz\u0131r bulunurken \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f kat\u0131ld\u0131. Bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n hukuksuz Kud\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n, \u0130nsanl\u0131k vicdan\u0131n\u0131 yaralad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00f6lgedeki sorunlar\u0131 derinle\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi.<\/p>

Al\u0131nan karar\u0131n, \u0130srail ve Filistin topraklar\u0131 aras\u0131ndaki husumeti art\u0131rmaktan ba\u015fka sonucu olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Pe\u015fin, \u201cAsla kabul edilemez g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu karardan en k\u0131sa s\u00fcrede d\u00f6n\u00fclmelidir. \u0130slam\u2019\u0131n sesini susturmak, kendi kurgular\u0131 olan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerini bahane ederek M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca oldu\u011f2\u00fcu gibi yine h\u00fcsrana u\u011frayacaklar\u0131d\u0131r. Amerika Birle\u015fik Devletleri Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n hukuksuz Kud\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131, insanl\u0131k vicdan\u0131n\u0131 yaralam\u0131\u015f ve b\u00f6lgemizdeki sorunlar\u0131 derinle\u015ftirmi\u015ftir. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019m\u0131z\u0131n kesin \u015fekilde ilan etti\u011fi \u00fczere Kud\u00fcs, t\u00fcm M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgisidir. Bu, b\u00f6lgemizde bar\u0131\u015f\u0131 ve istikrar\u0131 tehdit etmeye y\u00f6nelik bir ad\u0131md\u0131r. Al\u0131nan karar\u0131n, \u0130srail ve Filistin toplumlar\u0131 aras\u0131ndaki husumeti artt\u0131rmaktan ba\u015fka sonucu olmayacakt\u0131r\u201d dedi<\/p>

Pe\u015fin; \u201cD\u00fcnyadaki t\u00fcm M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n, \u0130slam \u0130\u015fbirli\u011fi Te\u015fkilat\u0131 Zirve D\u00f6nem Ba\u015fkan\u0131 olan T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na kulak vererek Kud\u00fcs\u2019e sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Di\u011fer taraftan, Amerika Birle\u015fik Devletleri\u2019nin bu karar\u0131, d\u00fcnyada ya\u015fanan adaletsizli\u011fin yeni bir tezah\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Bu hadise, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n, k\u00fcresel sistemin \u00e7arp\u0131kl\u0131klar\u0131na ve adaletsizliklerine kar\u015f\u0131 uzun zamand\u0131r dile getirdi\u011fi \u201cd\u00fcnya 5\u2019ten b\u00fcy\u00fckt\u00fcr\u201d itiraz\u0131n\u0131n hakl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 teyit etmi\u015ftir. \u0130slam\u2019\u0131n kalbine saplanmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan bu han\u00e7ere, ancak t\u00fcm M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n iki elin parmaklar\u0131n\u0131n kenetlenmesi gibi b\u00fct\u00fcnle\u015fmesiyle engel olabiliriz. Biz m\u00fcsl\u00fcmanlar olarak Kud\u00fcs davas\u0131 ve \u00fcmmetin birli\u011fi i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7abay\u0131 g\u00f6stermeye, her t\u00fcrl\u00fc fedakarl\u0131kta bulunmaya haz\u0131r\u0131z. Kud\u00fcs davas\u0131n\u0131n sonuna kadar takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. .<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Ni\u011fde Te\u015fkilat\u0131ndan ABD'nin Kud\u00fcs Karar\u0131na Tepki","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-kadin-kollari-tum-teskilatlari-ile-toplantilar-yapmayi-surdu\/35177","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-il-baskani-mahmut-pesin-yalniz-yasayan-yaslilari-ziyaret-ediyor\/35025\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-il-baskani-mahmut-pesin-yalniz-yasayan-yaslilari-ziyaret-ediyor\/35025"}]