[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/alpkavaklinigde.jpg","title":"Ak Parti Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu TBMM G\u00fcvenlik ve \u0130stihbarat Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 oldu.","entry_date":"Aral\u0131k 01, 2017 - 12:13:00","haber_content":"

17.04.2014 tarihli ve 6532 say\u0131l\u0131 Devlet \u0130stihbarat Hizmetleri ve Mill\u00ee \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 Kanununda De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Kanun ile kurulan G\u00fcvenlik ve \u0130stihbarat Komisyonu\u2019nun kurucu ba\u015fkan\u0131 olan Mv. Kavakl\u0131o\u011flu 3 y\u0131l aradan sonra tekrar Komisyon Ba\u015fkan\u0131 oldu.<\/p>

Kavakl\u0131o\u011flu TBMM Genel Kurulunda bug\u00fcn yap\u0131lan \u0130htisas Komisyonlar\u0131na \u00fcye belirleme se\u00e7iminde Ak Parti\u2019den G\u00fcvenlik ve \u0130stihbarat Komisyonu \u00fcyesi olarak se\u00e7ildi. <\/p>

G\u00fcvenlik ve \u0130stihbarat Komisyonu \u00fcyeleri Komisyon Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7mek \u00fczere ilk toplant\u0131s\u0131n\u0131 28\/11\/2017 tarihinde yapt\u0131. Komisyon Ba\u015fkan\u0131 olarak Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu se\u00e7ildi. <\/p>

G\u00fcvenlik \u0130stihbarat Komisyon Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Mv. Kavakl\u0131o\u011flu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada: \u201cKomisyon Kurulu\u015f Kanunu ve T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi \u0130\u00e7t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc uyar\u0131nca faaliyet g\u00f6steren ve denetim g\u00f6revini haiz bir ihtisas komisyonudur. Komisyon, on yedi \u00fcyeden m\u00fcte\u015fekkil olup, \u00fcyelerin onu Ak Parti Grubuna, d\u00f6rd\u00fc CHP Grubuna, ikisi HDP Grubuna, birisi de MHP Grubuna mensuptur. Komisyon, \u0130\u00e7t\u00fcz\u00fck h\u00fck\u00fcmleri uyar\u0131nca bug\u00fcn toplanarak kendi \u00fcyeleri aras\u0131ndan ba\u015fkan, ba\u015fkanvekili, bir s\u00f6zc\u00fc ve bir k\u00e2tip se\u00e7mi\u015ftir.\u201d dedi.<\/p>

Ba\u015fkan Kavakl\u0131o\u011flu: G\u00fcvenlik ve \u0130stihbarat Komisyonunun g\u00f6revlerinin:<\/p>

\u201c1. Ba\u015fbakanl\u0131k\u00e7a; M\u0130T M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131, Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Mali Su\u00e7lar\u0131 Ara\u015ft\u0131rma Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen g\u00fcvenlik faaliyetlerine ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ili\u015fkin olarak haz\u0131rlanacak y\u0131ll\u0131k raporlar \u00fczerine haz\u0131rlanacak ve mart ay\u0131 i\u00e7inde Komisyona sunulacak y\u0131ll\u0131k rapor hakk\u0131nda, raporun kendisine intikalinden itibaren doksan g\u00fcn i\u00e7inde inceleme ve g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini tamamlayarak bir rapor haz\u0131rlamak ve raporu bu s\u00fcre i\u00e7inde T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunmak,<\/p>

2. Mill\u00ee g\u00fcvenli\u011fe ili\u015fkin konularda g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6neriler sunmak,<\/p>

3. G\u00fcvenlik ve istihbarat konular\u0131nda uluslararas\u0131 alanda kabul g\u00f6ren geli\u015fmeleri izlemek,<\/p>

4. Kendi faaliyetlerine ili\u015fkin rapor haz\u0131rlamak,<\/p>

5. G\u00fcvenlik ve istihbarat hizmetleri s\u0131ras\u0131nda elde edilen ki\u015fisel verilerin g\u00fcvenli\u011fini ve bireyin hak ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerini koruyucu \u00f6neriler geli\u015ftirmek\u201d oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.<\/p>

Ba\u015fkan Kavakl\u0131o\u011flu: \u201cKomisyon g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri kapal\u0131 oturumla yap\u0131l\u0131r ve bu oturumlarda Komisyon \u00fcyeleri, ilgili bakanlar, g\u00f6revli h\u00fck\u00fcmet temsilcileri ve Komisyonda g\u00f6rev yapan yasama uzmanlar\u0131 ile stenograflardan ba\u015fkas\u0131 bulunamaz.<\/p>

<\/p>

Komisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin bilgi ve belgelerin saklanmas\u0131nda ve korunmas\u0131nda gizlilik esast\u0131r. Komisyon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine kat\u0131lanlar ile bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelere herhangi bir suretle v\u00e2k\u0131f olanlar, Komisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclen konular hakk\u0131nda hi\u00e7bir a\u00e7\u0131klama yapamaz ve bunlar\u0131 s\u0131r olarak saklamakla y\u00fck\u00fcml\u00fcd\u00fcr.\u201d dediler.<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu TBMM G\u00fcvenlik ve \u0130stihbarat Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 oldu.","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-il-baskani-mahmut-pesin-yalniz-yasayan-yaslilari-ziyaret-ediyor\/35025","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-nigde-il-baskanligindan-stk-ziyareti\/34744\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-il-baskanligindan-stk-ziyareti\/34744"}]