[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Ak-Nigde-Merkezilce-3.jpg","title":"Ak Parti Ni\u011fde Merkez \u0130l\u00e7e 5.Ola\u011fan Kongresi yap\u0131ld\u0131.","entry_date":"Kas\u0131m 06, 2017 - 5:50:00","haber_content":"

Ak Parti Merkez \u0130l\u00e7e Kongresi Ni\u011fde \u0130l K\u00fclt\u00fcr Merkezi Konferans Salonunda saat 11.00\u2019da yap\u0131ld\u0131. Kongreye, Ak Parti Ni\u011fde Koordinat\u00f6r\u00fc Fahrettin Poyraz, \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, Milletvekilleri Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu, Erdo\u011fan \u00d6zegen, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rifat \u00d6zkan, \u0130l Meclis Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent K\u00fc\u00e7\u00fcktuna, Kad\u0131n ve Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131 ile \u00e7ok say\u0131da partili kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Divan Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 Nuri Aydu\u011fan\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 kongre sayg\u0131 duru\u015fu ve istiklal mar\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan telgraflar\u0131n okunmas\u0131 ile devam etti.<\/p>

2023 HEDEF\u0130NE ULA\u015eMAK \u0130\u00c7\u0130N \u00c7ALI\u015eACA\u011eIZ<\/b><\/p>

\u0130lk olarak konu\u015fmay\u0131 Kongrenin tek aday\u0131 \u00d6mer K\u0131l\u0131\u00e7 yapt\u0131. \u00d6mer K\u0131l\u0131\u00e7; \u2019S\u00f6zlerime te\u015fekk\u00fcr ederek ba\u015flamak istiyorum\u2019\u2019 dedi ve 14 a\u011fustos 2001 tarihinden bug\u00fcne kadar Ak Parti te\u015fkilatlar\u0131nda g\u00f6rev alm\u0131\u015f kuruculara, milletvekillerine, il ve il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131na, belediye ba\u015fkanlar\u0131na, il genel meclisi belediye meclis \u00fcyelerine belde ve k\u00f6y temsilciliklerine, sand\u0131k g\u00f6revlilerine te\u015fekk\u00fcr etti.<\/p>

K\u0131l\u0131\u00e7 konu\u015fmas\u0131na devam ederek \u015fu ifadelerde bulundu; \u2018\u2019Bu davada bir nefer olarak \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f t\u00fcm dava arkada\u015flar\u0131ma y\u00fcrekten te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc Ak Parti\u2019nin bug\u00fcnlere gelmesinde en b\u00fcy\u00fck pay sahibi bu karde\u015flerimiz. Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan Liderli\u011finde, ilimiz ve \u00fclkemizin geli\u015fmesinde hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r emekleri var. Hepsine tekrar ayr\u0131 ayr\u0131 te\u015fekk\u00fcr etmek istiyorum. Ayr\u0131ca bu kutlu davada g\u00f6rev al\u0131p ahirete irtihal edenlere de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.<\/p>

Yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131ld\u0131r Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorum. \u0130n\u015fallah bug\u00fcn yine siz de\u011ferli delegelerimizin deste\u011fi ile \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za ivme kazand\u0131raca\u011f\u0131z. Y\u00f6netimimizde yer alan karde\u015flerimizle 2023 hedefine ula\u015fmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z.<\/p>

Bana bu g\u00f6revi tevdi eden Genel Merkezimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 arz ediyorum . Deste\u011fi ile yaln\u0131z b\u0131rakmayan \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Mahmut Pe\u015fin\u2019e, Milletvekillerimiz Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu ve Erdo\u011fan \u00d6zegene\u2019e \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Allah\u2019\u0131n izni ile ald\u0131\u011f\u0131m bu kutlu g\u00f6revin sorumlulu\u011fu ile hareket edecek, ilimize ve \u00fclkemize hizmet edece\u011fim. Bug\u00fcn bu muhte\u015fem ortam\u0131n olu\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan siz k\u0131ymetli delegelerimize, dava arkada\u015flar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bu heyecan\u0131m\u0131z\u0131n hep daim olmas\u0131 i\u00e7in \u2018\u2019Durmak Yok Yola Devam\u2019\u2019 diyor, 5. Ola\u011fan kongremizin hay\u0131rlara vesile olmas\u0131 temennisi ile hepinizi sayg\u0131 ve h\u00fcrmetle selaml\u0131yorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

HALK \u00c7ALI\u015eMALARI ASLA UNUTMAZ<\/b><\/p>

Daha sonra \u0130l Meclis Ba\u015fkan\u0131, meclis \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulundu ve Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rifat \u00d6zkan k\u00fcrs\u00fcye \u00e7\u0131karak, belediye hizmetleri hakk\u0131nda bilgiler verdi. Ba\u015fkan \u00d6zkan konu\u015fmas\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti; \u2018\u2019Ak Parti\u2019nin genel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yan\u0131nda birde Belediye Ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 var. Liderimiz \u0130stanbul\u2019da efsanele\u015fmi\u015f \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla bize \u00f6rnek olmu\u015f ve bug\u00fcn bizler bu \u00f6rnekle yolumuza devam ediyoruz. Halk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 asla unutmaz. Bir g\u00fcn hak etti\u011finiz yere sizi getirir. Bug\u00fcn say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n geldi\u011fi konum bunun \u00f6rne\u011fidir. \u00d6n\u00fcm\u00fczde \u00f6nemli bir se\u00e7im var. 2019\u2019daki se\u00e7imlerde halk ilk defa kendisini bu sistemde idare edecek Ba\u015fkan\u0131n\u0131 se\u00e7ecek. Y\u00fczde 50+1 g\u00fc\u00e7l\u00fc bir iktidar olmal\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de. D\u00fcnya \u00f6l\u00e7e\u011finde daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir temsil kabiliyetini oylayaca\u011f\u0131z. G\u00f6rev alacak yeni kadro bunu ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015facak, in\u015fallah bu hedefe ula\u015ft\u0131racaklar. \u00d6mer K\u0131l\u0131\u015f ev y\u00f6netimine hay\u0131rl\u0131 olsun dileklerimi iletiyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

ANADOLU \u0130NSANINA BU M\u0130LLET SAH\u0130P \u00c7IKTI<\/b><\/p>

TBMM \u0130dari Amiri ve Ni\u011fde Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen, \u2018\u2019Bug\u00fcn hamdolsun Ak Parti iktidar\u0131n\u0131n 15. Y\u0131l\u0131n\u0131 birlikte 5.Ola\u011fan kongre ile birlikte icra ediyor\u2019\u2019 diyerek g\u00f6rev alan herkesi te\u015fekk\u00fcr etti.<\/p>

\u00d6zegen konu\u015fmas\u0131na \u00f6nemli mesajlar vererek devam etti; \u2018\u2019 Bu kutlu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fte, 2001\u2019de genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Liderimiz bir avu\u00e7 insanla yola \u00e7\u0131karken, ya Allah bismillah deyip yola d\u00fc\u015ferken nas\u0131l bir T\u00fcrkiye vard\u0131 hat\u0131rlay\u0131n l\u00fctfen. 15 y\u0131lda T\u00fcrk halk\u0131na ne gibi de\u011fi\u015fimler ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini \u00e7ok net g\u00f6r\u00fcyoruz. \u00d6zellikle sevgili gen\u00e7ler, Ak Parti kuruldu\u011funda daha k\u00fc\u00e7\u00fck olanlar \u015fimdi se\u00e7ilme ya\u015f\u0131na geldiler. Yap\u0131lanlar ortada. Her \u015fey milletinin g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde oluyor. 7 cihan buna \u015fahitlik ediyor. Ama baz\u0131 kesimler bunu karartmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ancak milletimiz bir olarak buna f\u0131rsat vermiyor. Nerden geldi\u011fimizi unutmayacak, nereye gidece\u011fimizin plan\u0131n\u0131 iyi yapmam\u0131z gerekiyor. T\u00fcrk siyasetinde yeni bir \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7an liderimizin \u00f6n\u00fc kesilmek istedi, siyasi yasakl\u0131 hale bile getirildi. Ama bug\u00fcn geldi\u011fimiz nokta ortada. Anadolu insan\u0131na, T\u00fcrk milleti sahip \u00e7\u0131kt\u0131. Son g\u00fcnlerin modas\u0131 nedir. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za diktat\u00f6r diyorlar. Hat\u0131rlatmak istiyoruz. Onlar T\u00fcrkiye\u2019ye nas\u0131l bir miras b\u0131rakm\u0131\u015flard\u0131r. Toplumu ba\u015f\u0131 a\u00e7\u0131k kapal\u0131 diye kamplara ay\u0131ran bir anlay\u0131\u015f vard\u0131. 28 \u015eubatta insanlar\u0131n hapse t\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zamanlar\u0131 ya\u015fatt\u0131lar. Biz bunlar\u0131n hepsinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7t\u0131k. Kimse kimli\u011finden dolay\u0131 ikinci s\u0131n\u0131f insan muamelesi g\u00f6rm\u00fcyor art\u0131k. Soruyorum kimmi\u015f diktat\u00f6r! Ak Parti hareketi kurlu bir yolculuktur. \u0130n\u015fallah k\u0131yamete kadar hakk\u0131 tutup kald\u0131rmak isteyenlerin davas\u0131d\u0131r bu. B\u00fct\u00fcn vesayet odaklar\u0131n\u0131n bir bir ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnlere geldik hamdolsun. Bug\u00fcnlere gelmede en b\u00fcy\u00fck pay yine siz isimsiz kahramanlar\u0131n. Sizlerle gurur duyuyorum.<\/p>

Bug\u00fcn i\u015f\u00e7imize, memurumuza daha iyi imkanlar sa\u011fl\u0131yoruz. Emeklinin maa\u015f\u0131n\u0131n \u00f6denemedi\u011fi g\u00fcnleri unutmay\u0131n l\u00fctfen. \u0130MF\u2019ye el a\u00e7\u0131p el pen\u00e7e divan durdu\u011fumuz g\u00fcnleri asla unutmay\u0131n. Aziz T\u00fcrk Milletini i\u015fte ba\u015fkas\u0131na el a\u00e7ar hale getirmi\u015flerdi. Bu \u00f6yle b\u00fcy\u00fck reformlar yap\u0131ld\u0131 ki. Ge\u00e7mi\u015fi g\u00f6rmeyen, bug\u00fcn neler oldu\u011funu asla anlayamaz.\u2019\u2019 Dedi.<\/p>

\u0130l\u00e7e kongresinin ve se\u00e7ilen yeni y\u00f6netime hay\u0131rl\u0131 olsun dileklerini ileterek konu\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlad\u0131.<\/p>

M\u0130LLET\u0130N PART\u0130S\u0130Y\u0130Z<\/b><\/p>

Genel Merkez Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu, \u2018\u2019\u00fclkemiz 15 y\u0131lda 3 kat daha zengin hale geldi\u2019\u2019 diyerek konulmas\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti; \u2018\u2019 Bir T\u00fcrkiye portresi \u00e7izmek istiyorum. 16 y\u0131l \u00f6nce kurucu liderimiz Tayyip Erdo\u011fan \u00f6nderli\u011finde erdemliler hareketi olarak, \u00fclkemizi muas\u0131r medeniyetler seviyesine y\u00fckseltme hedefimiz vard\u0131. Hamdolsun bu hedeflere emin ad\u0131mlarla ilerliyoruz. \u00dclkemiz 15 y\u0131lda ,3 kat zengin hale geldi. Uygulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z politikalarla islam alemi ve orta do\u011funun g\u00f6zbebe\u011fi haline geldik. BM\u2019ye \u00fcye olarak se\u00e7ildik. Ta\u015flar\u0131 yerinden oynatan bir geli\u015fme idi. One minute \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin kontrol edilemez g\u00fcc\u00fcn\u00fcn ad\u0131mlar\u0131yd\u0131. T\u00fcrkiye\u2019yi durdurmak i\u00e7in \u00e7ok\u00e7a denemeler yap\u0131ld\u0131. Hamdolsun milletin deste\u011fi ile bunda ba\u015far\u0131s\u0131z oldular. Milletin partisiyiz. Milletle beraber y\u00fcr\u00fcyen bir parti konumunday\u0131z. Her se\u00e7imde daha fazla oy ald\u0131k. Te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli bu anlamda. En son 15 hain darbe giri\u015fimiyle T\u00fcrkiye\u2019yi durdurmak istediler. Orada en \u00f6nemli \u015fey Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u2018milletimin \u00fczerinde bir g\u00fc\u00e7 tan\u0131m\u0131yorum\u2019 dedi vesayet odaklar\u0131na meydan okudu ve milletimizin deste\u011fi ile bast\u0131r\u0131ld\u0131 bu giri\u015fim. Siyasi, askeri, adli, ekonomi vesayetler hi\u00e7bir projeyi kendi ba\u015f\u0131na yapamaz konuma getirmi\u015fti. Bunlar\u0131 bir bir k\u0131rd\u0131k. \u015eimdi her \u015feyi kendi \u00fcreten \u00fclke konumunday\u0131z. 15 Temmuz \u00fclkemize \u00e7ok b\u00fcy\u00fck zararlar verdi. H\u0131zla toparlan\u0131yoruz. T\u00fcrkiye g\u00fczel yolda hamdolsun. Ama etraf\u0131m\u0131zda yine ambargo koyarak ilerlemesini durdurmak isteyenlerde bo\u015f durmuyor. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 y\u00f6netim sistemini getirdik. \u00d6n\u00fcm\u00fczde 2023 hedefleri koyduk. TC\u2019nin kurulu\u015funun 100.y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en zengin 10 \u00fclkesi haline getirme hedefimiz var. 2019 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lacak se\u00e7im bu a\u00e7\u0131dan \u00e7ok \u00f6nemli. Y\u00fczde 50+1 oy oran\u0131n\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Bu se\u00e7imi kazas\u0131z ge\u00e7memiz laz\u0131m. T\u00fcrkiye\u2019de siyaset \u00e7\u0131k h\u0131zl\u0131 de\u011fi\u015fiyor. 2019\u2019da 3.5 milyon yeni se\u00e7men yani gen\u00e7lerimiz oy kullanacak. Biz bu gen\u00e7lerimize ula\u015fmak ve sahip \u00e7\u0131kmak zorunday\u0131z. Yeni y\u00f6netimler \u00e7ok daha fazla \u00e7al\u0131\u015farak bu hedef i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015facaklar\u2019\u2019 dedi.<\/p>

Kavakl\u0131o\u011flu; \u2018\u2019yeni se\u00e7ilen karde\u015flerimize hay\u0131rl\u0131 olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim mahcup etmesin\u2019\u2019 dedi.<\/p>

50+1 HEDEF\u0130NE ULA\u015eMAK \u0130\u00c7\u0130N KAPI KAPI DOLA\u015eACA\u011eIZ<\/b><\/p>

Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin ,\u2019\u2019 Bu \u00fcmmetin sorumlulu\u011fu bu kadrolar\u0131n s\u0131rt\u0131nda\u2019\u2019 diyerek \u00f6nemli bir hat\u0131rlatmada bulundu.<\/p>

Pe\u015fin; \u2019\u2019 \u2019De\u011ferli yol arkada\u015flar\u0131m; AK Parti\u2019de kongre demek daha da g\u00fc\u00e7lenmek demektir. Bu \u00fclkeye, bu millete hizmet demektir. Birlik, beraberli\u011fimizin artarak devam etmesi demektir. Sizler bu erdem zincirinin birer halkas\u0131s\u0131n\u0131z. Bu birli\u011fi olu\u015fturan AK Partililer, de\u011ferli yol arkada\u015flar\u0131m; sa\u011f olun, var olun. AK Parti\u2019nin 2001 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan kutlu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc me\u015fakkatli zorluklarla dolu oldu. D\u00fcnyada emsali g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir azim, kararl\u0131l\u0131k, dirayet hik\u00e2yesini AK Parti\u2019de g\u00f6rd\u00fc. Neler ya\u015famad\u0131k ki . Aram\u0131za nifak sokmak isteyenler olmad\u0131 m\u0131? Oldu. Bizi bize d\u00fc\u015f\u00fcrmek isteyenler olmad\u0131 m\u0131? Oldu. Ama sonu\u00e7ta ne oldu? D\u00f6n\u00fcp dola\u015f\u0131p o nifak tohumlar\u0131n\u0131 kendi tarlalar\u0131na ektiler. Kaderin \u00fczerinde de bir kader vard\u0131r, i\u015fte onlar bunu unuttular. Bunu 17-25 Aral\u0131kta g\u00f6rd\u00fck, e muht\u0131rada g\u00f6rd\u00fck, gezi olaylar\u0131nda g\u00f6rd\u00fck ve 15 Temmuz hain darbe giri\u015fiminde yine g\u00f6rd\u00fck. \u00dclkemizi karanl\u0131k g\u00fcnlere geri g\u00f6t\u00fcrmek isteyenlerin kirli oyunlar\u0131na milletimiz ge\u00e7it vermedi. Liderine sahip \u00e7\u0131kt\u0131, onun \u015fahs\u0131nda \u00fclkesine ve gelece\u011fine sahip \u00e7\u0131kt\u0131. Bizi bu bayrak alt\u0131nda huzur ve g\u00fcven i\u00e7inde ya\u015fatmamak i\u00e7in her yolu denediler ve bundan sonra da bo\u015f durmayacaklard\u0131r. Bize d\u00fc\u015fen ayn\u0131 bayra\u011f\u0131n alt\u0131nda oldu\u011fumuzu unutmadan, karde\u015f\u00e7e birbirimize destek olmak olacakt\u0131r.<\/p>

\u00d6n\u00fcm\u00fczde \u00e7ok \u00f6nemli ve kritik bir se\u00e7im var. Bizler 2019 y\u0131l\u0131na \u015fimdiden b\u00fcy\u00fck bir gayret g\u00f6stererek haz\u0131rlanaca\u011f\u0131z. 50+1 hedefine ula\u015fmak i\u00e7in kap\u0131 kap\u0131 dola\u015faca\u011f\u0131z. Bo\u015fa ge\u00e7irecek tek bir saniyemiz dahi yok. Bu yetkiler bize hizmet i\u00e7in veriliyor. Bu yetkilerimizi menfaatleri i\u00e7in kullanmak isteyenlere f\u0131rsat vermeden icra edece\u011fiz. Hak ne ise ondan asla taviz vermeyece\u011fiz. Bu bilin\u00e7 ve \u015fuurla hareket etti\u011fimizde emin olun bize kar\u015f\u0131 gelecek, meydan okuyacak bir be\u015feri g\u00fc\u00e7 kar\u015f\u0131n\u0131zda duramaz.<\/p>

Bu se\u00e7imde yeni bir sisteme girece\u011fiz. Yeni Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sistemi ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00f6nemli, Kararlar daha h\u0131zl\u0131 al\u0131nacak, hizmetlerin \u00f6n\u00fc daha fazla a\u00e7\u0131lacak. Milletin sesine kulak veren bir Liderimiz var hamdolsun.<\/p>

Oy kullanacak delege karde\u015flerimize, desteklerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Yeni y\u00f6netimde yer alacak karde\u015flerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 temenni ediyor, 5.Ola\u011fan Kongremizin ilimiz ad\u0131na hay\u0131rlar getirmesi temennisi ile hepinizi Allah\u2019a emanet ediyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

ARA\u00c7ALRIMIZ, AMA\u00c7LARIMIZIN \u00d6N\u00dcNE GE\u00c7MES\u0130N<\/b><\/p>

Son olarak K\u00fcrs\u00fcye Ni\u011fde Koordinat\u00f6r Milletvekili Fahrettin Poyraz \u00e7\u0131kt\u0131 ve \u015fu ifadelerde bulundu; \u2018\u2019\u015euanda Ak Parti kadrolar\u0131 olarak \u015f\u00fckretme makam\u0131nday\u0131z. Hep birlikte bu davay\u0131 y\u00fcklendik. Hepimizin hayatta \u00f6ncelikleri var. Kimimizin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, ailemiz, inan\u00e7lar\u0131m\u0131z, \u00fclkemiz, devletimiz, arkada\u015flar\u0131m\u0131z, arkada\u015flar\u0131m diyebilirsiniz. Bizim \u00f6nceliklerimiz zaman zaman de\u011fi\u015febilir. Ama bunlar bizim amac\u0131m\u0131z de\u011fil. Bizler i\u00e7in gayeye ula\u015fmak i\u00e7in verilen birer ara\u00e7t\u0131r hepsi. Amac\u0131m\u0131z ile ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r, ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 ama\u00e7 haline getirirsek yanl\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ortaya \u00e7\u0131kar. Mevkilerimizi, stat\u00fclerimizi asla ama\u00e7 haline getirmeyece\u011fiz. Bu emanet \u015fuuru ile hareket edece\u011fiz. Bu yolda kervandan ayr\u0131lanlar oldu, ekip do\u011fru ekip ve do\u011fru kadro oldu\u011funda amaca \u00e7ok daha rahat ula\u015faca\u011f\u0131z. Bu \u00fcmmetin sorumlulu\u011fu bu kadrolar\u0131n s\u0131rt\u0131nda. Bunun bilincinde olmak zorunday\u0131z. Hata yapan arkada\u015flar\u0131m\u0131z varsa karde\u015flik hukukumuz i\u00e7inde bize d\u00fc\u015fen uyan\u0131k olup d\u00fczeltmek olacakt\u0131r. Ak Parti kadrolar\u0131nda, ben, sen, \u015fu olmadan asla olmaz demeyiniz. Bir b\u00fct\u00fcn olarak \u00e7ok b\u00fcy\u00fck anlam ifdade ediyoruz. D\u00fcnyan\u0131n kaderini de\u011fi\u015ftirecek \u015feylere imza at\u0131yoruz. Bize d\u00fc\u015fen sorumluluklar\u0131m\u0131z\u0131 \u00fclkemizin \u00e7\u0131karlar\u0131 i\u00e7in kullanmak olacak. Allah niyetlerimizi halis k\u0131ls\u0131n. Bug\u00fcne kadar g\u00f6rev alan karde\u015flerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Yeni y\u00f6netim ve ba\u015fkan\u0131m\u0131za hay\u0131rl\u0131 olsun dileklerimi iletiyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

Konu\u015fmalardan sonra tek liste divana sunuldu. Listede \u00d6mer K\u0131l\u0131\u00e7 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda \u015fu isimler yer ald\u0131.<\/p>

- \u00d6mer K\u0131l\u0131\u00e7 Ba\u015fkan<\/p>

- Arif Sar\u0131kaya<\/p>

- Atilla \u00d6zer<\/p>

- \u0130lknur \u00d6z\u00e7elik<\/p>

- Mikail Erdem<\/p>

- Y\u00fcksel Erden<\/p>

- \u00d6nder G\u00fcven\u00e7<\/p>

- \u0130brahim Balo\u011flu<\/p>

- \u0130zzet K.\u015eeng\u00fcr<\/p>

- Elif Bozbu\u011fa<\/p>

- Mustafa Kurudere<\/p>

- Yakup G\u00fcnda\u011f<\/p>

- Ramazan Dibek<\/p>

- Emre \u015eener<\/p>

- Emin Duran<\/p>

- Mehmet A.\u015eafak<\/p>

- Serdar Y\u0131lmaz<\/p>

- Emine Sel\u00e7uk<\/p>

- Fatih K\u0131z\u0131lkaya<\/p>

- \u015e\u00fckr\u00fc G\u00fczel<\/p>

- Yusuf G\u00fcle\u00e7<\/p>

- Ay\u015fe Yal\u00e7\u0131n<\/p>

- Nuh A\u011fan<\/p>

- Yunus Enginer<\/p>

- Emrah Taygur<\/p>

<\/p>

<\/p>

Daha sonra \u0130l\u00e7e Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda delegelerin oylar\u0131na sunuldu ve \u00d6mer K\u0131l\u0131\u00e7 tekrar il\u00e7e ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi.<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Ni\u011fde Merkez \u0130l\u00e7e 5.Ola\u011fan Kongresi yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ilyas-seker-ak-parti-ilce-ve-belde-belediye-baskanlari-ile-gorusmelerini-su\/34453","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-nigde-teskilati-camardi-ve-ulukisla-kongrelerini-yapti\/34341\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-teskilati-camardi-ve-ulukisla-kongrelerini-yapti\/34341"}]