[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/23517797_10155841907293770_515649766849699099_n.jpg","title":"Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Yerel Y\u00f6netimler Kamp Program\u0131 Yapt\u0131","entry_date":"Kas\u0131m 14, 2017 - 2:37:00","haber_content":"

2 g\u00fcnl\u00fck kampa, Ak Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Kocaeli Milletvekili \u0130lyas \u015eeker, AK Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, AK Parti Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu, Ni\u011fde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rifat \u00d6zkan, Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcls\u00fcm Temur, \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent K\u00fc\u00e7\u00fcktuna, AK Partili Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 , \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanlar\u0131, Belde Ba\u015fkanlar\u0131, Belediye ve \u0130l Genel Meclis \u00dcyeleri kat\u0131ld\u0131.<\/p>

2019 y\u0131l\u0131 se\u00e7imlerine kadar belediyelerin yapmas\u0131 gereken \u00e7al\u0131\u015fmalar de\u011ferlendirildi ve \u00f6nemli sunumlar yap\u0131ld\u0131. Ni\u011fde \u00d6mer Halisdemir \u00dcniversitesi \u0130ktisadi \u0130dari Bilimler Fak\u00fcltesi \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Finans Bilim Platformu Genel Sekreteri Prof.Dr. M.Ba\u015faran \u00d6zt\u00fcrk, Yerel Y\u00f6netimler \u0130sti\u015fare ve De\u011ferlendirme Toplant\u0131s\u0131na kat\u0131larak “Makro Boyuttan T\u00fcrkiye’ye” konulu sunum yapt\u0131.<\/p>

Program\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin yapt\u0131. Pe\u015fin, \u2018\u2019 Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Kocaeli Milletvekilimiz Say\u0131n \u0130lyas \u015eEKER ile Belde ve \u0130l\u00e7e Belediyelerimizde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve yapmaya devam edece\u011fimiz ziyaretlerde, meclis \u00fcyelerimiz ile bir araya gelmemiz, ilimizi imar eden Ak Parti ailesinin birbirini yakinen tan\u0131mas\u0131, kayna\u015fmas\u0131 gerekti\u011fi ve birka\u00e7 konuda da bilgi vermemiz gerekti\u011fini g\u00f6rd\u00fck ve \u0130limizde ilk olacak bu toplant\u0131y\u0131 yapma karar\u0131 ald\u0131k\u2019\u2019 diyerek toplant\u0131n\u0131n amac\u0131na de\u011findi.<\/p>

50+1 HEDEF\u0130 \u0130\u00c7\u0130N BELED\u0130YELER\u0130M\u0130ZE \u00c7OK B\u00dcY\u00dcK G\u00d6REVLER D\u00dc\u015e\u00dcYOR.<\/b><\/p>

Pe\u015fin konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u2018\u2019 Ak Parti\u2019nin hedefi belli arkada\u015flar. 2023 , 2071 . Bu hedeflere ula\u015fmak i\u00e7in 2019 se\u00e7imlerine \u00e7ok iyi haz\u0131rlanmam\u0131z gerekiyor. 50+1 hedefi i\u00e7in belediyelerimize \u00e7ok b\u00fcy\u00fck g\u00f6revler d\u00fc\u015f\u00fcyor. Sizlerin yapaca\u011f\u0131 ufak bir yanl\u0131\u015f davran\u0131\u015f, eksik hizmet, k\u0131r\u0131lan g\u00f6n\u00fcller bu davan\u0131n sekteye u\u011framas\u0131na sebep olur. Bizler Ak Parti Belediyeleri olarak hi\u00e7bir partiyle de\u011fil, sadece kendimizle yar\u0131\u015f\u0131yoruz. Bizi di\u011fer partilerle k\u0131yas etmeleri sadece bizlere birer hakaret olur. Asla bizler di\u011fer partilerin belediyeleri ile k\u0131yas edilemeyecek \u015fekilde b\u00fcy\u00fck hizmetlere imza at\u0131yoruz. Bizler, yerel y\u00f6netimleri ne i\u00e7in kurduk! Vizyon ve refah \u00fczerine. Yani, marka \u015fehirler olu\u015fmas\u0131, insana ve \u015fehre sayg\u0131l\u0131 bir y\u00f6netimin olu\u015fturulmas\u0131 en b\u00fcy\u00fck hedefimiz. Bu y\u00fczden yerel y\u00f6netimlerin, belediyelerimizin, il genel meclisimizin g\u00f6revi \u00e7ok \u00e7ok de\u011fer arz etmektedir. Rakam olarak 1397 Belediye var, bunlar\u0131n 884\u2019\u00fc Ak Parti belediyesi, 51 \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131ndan 37\u2019si de yine Ak Partiye ait. Yani il genel meclisindeki y\u00fczdelik oran daha y\u00fcksek. K\u00f6ylerimize hizmet g\u00f6t\u00fcrmede, benim Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemde de b\u00fcy\u00fck \u00e7al\u0131\u015fmalar yapm\u0131\u015ft\u0131k. \u015eimdiki g\u00f6rev alan arkada\u015flar\u0131m\u0131zda bu ba\u015far\u0131y\u0131 devam ettiriyorlar. Bizim belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z ve meclis \u00fcyelerimizden beklentimiz, \u015fehirlerine y\u00fck olan de\u011fil \u015fehirlerinin y\u00fck\u00fcn\u00fc omuzlayan, mazeret de\u011fil \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcreten, AK Parti’nin y\u00fcz\u00fcn\u00fc a\u011fartan hizmetler ortaya koyan ki\u015filer olmalar\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn T\u00fcrkiye, milletlerin tarihlerinde belki y\u00fcz y\u0131lda bir ya\u015fad\u0131klar\u0131 kritik bir d\u00f6nemden ge\u00e7iyor. Bu d\u00f6nemde yapaca\u011f\u0131m\u0131z tercihler, hayata ge\u00e7irece\u011fimiz \u00e7al\u0131\u015fmalar bizden sonraki nesillerin hayat\u0131n\u0131 do\u011frudan etkileyecektir. \u015eayet do\u011fru tercihlerde bulunur, do\u011fru ve g\u00fczel i\u015fler yaparsak 2053 ve 2071 T\u00fcrkiye’si tam da hayal etti\u011fimiz, hedefledi\u011fimiz gibi bir T\u00fcrkiye olur. Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle kamp program\u0131m\u0131z\u0131n hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 diliyor, t\u00fcm yetkili arkada\u015flar\u0131m\u0131za g\u00f6revlerinde \u00fcst\u00fcn ba\u015far\u0131lar diliyor, hepinizi Allah\u2019a emanet ediyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

Daha sonra \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent K\u00fc\u00e7\u00fcktuna k\u00fcrs\u00fcye geldi ve; \u2019Yap\u0131lan toplant\u0131m\u0131z\u0131n hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 diliyorum. \u00d6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak bu toplant\u0131m\u0131z ilimiz i\u00e7in hay\u0131rlar getirsin\u2019\u2019 dedi.<\/p>

\u0130L\u0130M\u0130Z \u0130\u00c7\u0130N S\u0130NERJ\u0130 OLACAK<\/b><\/p>

Ni\u011fde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rifat \u00d6zkan, \u2018\u2019Bu toplant\u0131m\u0131z t\u00fcm belediyelerimiz i\u00e7in bir sinerji olu\u015fturacakt\u0131r. Edindi\u011fimiz yeni bilgileri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za aktararak ilimizin geli\u015fmesine \u00f6nemli katk\u0131lar sunacak. B\u00f6yle verimli bir toplant\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi i\u00e7in \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

DAVRANI\u015eLARIMIZ CUMHURBA\u015eKANIMIZI ETK\u0130LEMEKTED\u0130R<\/b><\/p>

Ak Parti Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu, yerel y\u00f6netimlerin \u00f6nemine vurgu yaparak \u015fu ifadelerde bulunu; \u2018\u2019Belediye Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z, belediye ve il genel meclis \u00fcyelerimizin yapt\u0131\u011f\u0131 her tav\u0131r ve davran\u0131\u015f do\u011frudan Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za kadar ula\u015fan bir yap\u0131y\u0131 te\u015fkil eder. Neden? \u00c7\u00fcnk\u00fc Ak Parti\u2019yi temsil etmesi i\u00e7in se\u00e7ilen bu arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fcm davran\u0131\u015f\u0131 Genel Merkezimizle do\u011frudan irtibatl\u0131d\u0131r. Bizler halk\u0131m\u0131za hizmeti \u015fiar edinen bir partiyiz. Bu y\u00fczden insanlara dokumak, onlar\u0131n bulunduklar\u0131 ortamlar\u0131n\u0131 imar etmek zorunday\u0131z. Sadece hizmetler de\u011fil, g\u00f6n\u00fcllerini de alarak bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fcr\u00fctmeliyiz. 2019 y\u0131l\u0131nda ilk olarak yerel se\u00e7im yapaca\u011f\u0131z. Bu se\u00e7im bizler i\u00e7in \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nemli. Bug\u00fcn burada edinece\u011finiz yeni tecr\u00fcbeler \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131za ivme katacakt\u0131r. Toplant\u0131m\u0131z\u0131n hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyor, belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z, meclis \u00fcyelerimiz ve te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fcm kademelerine \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

KALKINMA YERELDEN BA\u015eLAR<\/b><\/p>

Ak Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lyas \u015eeker, sunumundan \u00f6nce bir konu\u015fma yapt\u0131 ve konu\u015fmas\u0131nda; \u2018\u2018Burada a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 yerel y\u00f6netimler var. De\u011ferli belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z ve belediye meclis \u00fcyelerimiz. AK Parti olarak genel iktidarda oldu\u011fu gibi yerel de de b\u00fcy\u00fck hizmetler yapt\u0131k. 2004 y\u0131l\u0131nda AK Parti y\u00f6netiminin se\u00e7imlerinde \u2018Kalk\u0131nma yerelden ba\u015flar\u2019 demi\u015ftik. Ger\u00e7ekten 2004 y\u0131l\u0131nda AK Parti olarak belediyeleri ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar. Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z il\u00e7elerimiz, beldelerimizin en az\u0131ndan alt yap\u0131lar\u0131 konusunda kalk\u0131nd\u0131rmakt\u0131. Bu konuda g\u00fczel i\u015fler yap\u0131ld\u0131. \u0130llerin, il\u00e7elerin ve beldelerin b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011funun problemleri \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc. Bir\u00e7ok kentimiz Avrupa\u2019daki \u015fehirlerden ve kentlerle yar\u0131\u015f\u0131r konuma geldi. T\u00fcrkiye genelinde oldu\u011fu gibi Ni\u011fde\u2019de de bu \u00f6rnekleri \u00e7ok rahat bir \u015fekilde g\u00f6rebiliyoruz. Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da s\u00f6yledi\u011fi gibi yakla\u015f\u0131k iki haftadan beri Ni\u011fde\u2019deyiz. Art\u0131k Ni\u011fdeli olduk. 2019 y\u0131l\u0131nda art\u0131k Ni\u011fde ile ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerimde olabilir. \u0130limizi gezdik, il\u00e7elerimizin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 gezdik ve kalanlar\u0131 da gezmeye devam edece\u011fiz\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.<\/p>

Daha sonra, Ni\u011fde \u00d6mer Halisdemir \u00dcniversitesi \u0130ktisadi \u0130dari Bilimler Fak\u00fcltesi \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Finans Bilim Platformu Genel Sekreteri Prof.Dr. M.Ba\u015faran \u00d6zt\u00fcrk, “Makro Boyuttan T\u00fcrkiye’ye” konulu bir sunum yapt\u0131.<\/p>

\u0130kinci sunum, Ak Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lyas \u015eeker\u2019in “Ak Parti hareketi yerel y\u00f6netim vizyonu ve meclis \u00fcyeleri g\u00f6rev ve sorumluluklar\u0131” konulu oldu.<\/p>

<\/p>

Ak\u015fam saatlerinde ise, baz\u0131 \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkan ve meclis \u00fcyeleri, Belde Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 ile Meclis \u00dcyeleriyle \u00f6zel g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131larak isti\u015farelerde bulunuldu. <\/span><\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Yerel Y\u00f6netimler \u0130sti\u015fare ve De\u011ferlendirme Toplant\u0131s\u0131n\u0131 \u00c7iftehan'da ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/nigdedeki-ak-partili-belediye-baskanlariyla-gorusmeler-sona-erdi\/34554","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-nigde-bor-ilce-kongresi-yapildi\/34515\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-bor-ilce-kongresi-yapildi\/34515"}]