[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/mpesinnigdeakparti.jpg","title":"Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, Yaln\u0131z Ya\u015fayan Ya\u015fl\u0131lar\u0131 Ziyaret Ediyor","entry_date":"Aral\u0131k 01, 2017 - 2:35:00","haber_content":"

Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, \u0130lhanl\u0131 Mahallesinde yaln\u0131z ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131 ziyaret ederek onlar\u0131n sorun ve isteklerini dinledi. Pe\u015fin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada; <\/p>

<\/p>

“Herhangi bir gen\u00e7, ya\u015f\u0131ndan dolay\u0131 bir ihtiyara h\u00fcrmet ederse, Cenab-\u0131 Hak da ihtiyarl\u0131\u011f\u0131nda ona hizmet edecek kimseler yarat\u0131r.” Bizler bu anlay\u0131\u015f\u0131n mensuplar\u0131 olarak , hayat\u0131n\u0131 yaln\u0131z ya\u015famak zorunda kalanlarla ge\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ya\u015fl\u0131 ki\u015filerde kendi gelece\u011fimizi g\u00f6r\u00fcyoruz. Onlar\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alarak sohbet ediyor, evinde Kuran okuyor, sohbetimizi \u00e7ayla tatland\u0131r\u0131yoruz. \u0130lhanl\u0131 Mahallesinde ya\u015fayan 68 ya\u015f\u0131ndaki Ay\u015fe teyzemizle bu gecemiz \u00e7ok daha anlam kazand\u0131. Ellerinden \u00f6p\u00fcyor, h\u00fcrmet ediyoruz\u2026” dedi. <\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, f\u0131rsat bulduk\u00e7a yaln\u0131z ya\u015fayan ve ya\u015fl\u0131 insanlar\u0131 ziyaret ederek onlarla bir araya geliyor. ","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-teskilatindan-abdnin-kudus-kararina-tepki\/35113","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-nigde-milletvekili-alpaslan-kavaklioglu-tbmm-guvenlik-ve-istihbara\/34979\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-milletvekili-alpaslan-kavaklioglu-tbmm-guvenlik-ve-istihbara\/34979"}]