Niğde’ye son 14 yılda 135,5 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Niğde’ye son 14 yılda 135,5 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

 

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

 • 1 adet Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)
 • 1 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
 • 1 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • 1adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • 9 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
 • 2 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
 • 5 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım
 • 1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • 1 adet PCB Arındırma
 • 2 adet Atık Yağ Geri Kazanım tesisi şehre kazandırdık.

Ayrıca Niğde ilinde 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 115.510 kişiye hizmet verilmektedir.

 

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Niğde’de 2003 yılında yalnızca 2 adet olan atık su arıtma tesisini 7’ye çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan kişi sayısı 190.988 kişidir.

 

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Niğde için 15 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Niğde’deki belediyelere 36 adet çöp toplama aracı hibe ettik.

 

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Niğde İlinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Niğde İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurulmuştur. Son iki yılda partikül madde emisyonlarında %4 azalma sağladık.

 

Kimlikli şehirler    Güvenli yaşam    Kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Merkez İlçesinde 1 adet alan “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanın toplam büyüklüğü 550 hektar, toplam nüfusu 25.000 kişi, toplam bina sayısı 6.800 adet, toplam birim sayısı yaklaşık 6.800. Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Niğde İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca; 15 binada 215 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 156 adedi yıkılmıştır.

Niğde İline sadece kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 577.307 TL kaynak ayırdık.