Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

. Elektronik Ticaret

. Perakende Ticaret

. Odalar ve Borsalar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

Tarladan Sofraya Ticarette Güven Sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

İl Müdürlüğümüz 13.11.2012 tarihinde kurulmuş olup, bu tarihten itibaren Hal Hakem Heyeti yapılan 12 adet başvurudan 4 adedi lehte, 6 adedi aleyhte olmak  üzere toplam 10  adet  şikayet başvurusu karara bağlanmıştır.

 

Şırket kurmak artık çok kolay

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

 

Tüketici hakları

Tüketıcılerı daha ilerı sevıyede korumaya yönelık tedbırler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

Bakanlığımızca hazırlanan tüketici hakları ile ilgili el broşürleri okullarda öğrencilere ve tüketicilere dağıtılmaktadır. Ayrıca ilköğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine ders ve tez konularında bilgi ve belge sunulmaktadır.

 

Piyasa gözetimi ve denetiminde “güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

İl Müdürlüğümüz’ ün kuruluş tarihinden itibaren 123 firma ve 608 ürün denetlenmiş olup, 1 adet aykırı firma ve 1 adet aykırı ürün tespit edilerek 220 TL idari para cezası uygulanmıştır.

 

 

Tüketici Şıkayetlerini Ulusal Ve Uluslararası Alanda Çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği, İlimiz Tüketici Hakem Heyetine yapılan,  “Mesafeli Sözleşmeler, Abonelik Sözleşmeleri, Tüketici Kredileri, Kredi Kartı Konut Finansman  Sözleşmesi, Taksitli, Kampanyalı, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri ve Ayıplı Mal ve Hizmetler konusunda yapılan  şikayetler;  

 

İl Müdürlüğümüz’ ün kuruluş tarihinden itibaren toplam 36.170 adet Tüketici başvurusu alınmış olup, Tüketici lehine 33.720 adet Tüketici aleyhine 1.931 adet olmak üzere toplamda 35.651 adet Tüketici şikayet başvurusu karara bağlanmıştır.

 

Kooperatiflere Yönelik Faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

İl Müdürlüğümüzce Kooperatif Genel Kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.