Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Niğde ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

 

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Niğde ilinde toplam 155 projeye yaklaşık 5 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

 

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 148 projeye yaklaşık 4,5 milyon avro’luk destek aktardık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 7 projeye yaklaşık 500 bin avro hibe desteği sağladık.

 

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Niğde Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.